Onze waarden

De basispijlers

Veilige basis bieden
Vertrouwen, eerlijkheid, respect, transparantie, verbondenheid/samenhorigheid, gelijkwaardigheid/tolerantie, continuïteit, inlevingsvermogen, veiligheid, verdraagzaamheid, toegankelijkheid, inspraak, snel communiceren
Akabe Rafiki is een plaats waar we iedereen als gelijkwaardig behandelen, met oog voor ieders verschillen. Zowel leden als leiding sporen we aan om zichzelf in alle eigenheid te kunnen ontwikkelen. Een open, toegankelijke en verdraagzame houding zijn hiervoor essentieel. Eerlijk zijn en respectvol omgaan met anderen vormt een basis voor een vertrouwen dat toelaat om in verbinding te treden. Een eerlijke, open en snelle communicatie versterkt deze sfeer nog meer. Binnen onze vereniging wordt elke stem gehoord. We hechten veel waarde aan ieders mening.
 

Leiderschap
Verantwoordelijkheid, engagement, afspraken maken en nakomen, initiatief nemen, kennis, betrokkenheid
Leiding heeft een voorbeeldfunctie ten aanzien van leden, medeleiding en Scouts en Gidsen. Een verantwoordelijke houding en betrokkenheid richting de vereniging zijn belangrijk om de organisatie optimaal te laten functioneren. Ook initiatief nemen, engagement tonen en afspraken nakomen dragen bij tot deze goede werking.
 

Plezier maken
Plezier, enthousiasme
Alles loopt beter wanneer de sfeer goed zit. Spontaniteit, kameraadschap en enthousiasme werken dit in de hand. We streven ernaar dat leden en leiding met een glimlach toekomen op en vertrekken van elke scoutsactiviteit. 
 

Grenzen verleggen en ontdekken
Uitdaging, mogelijkheden en grenzen, comfort/stretch/paniek, talenten ontwikkelen, mensen in hun kracht zetten en begeleiden
Zelfwerkzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en grenzen verleggen zijn kenmerkend voor scouting. Het uitdagen van leden en leiding om verder te reiken en zich te ontplooien is een continu streefdoel. Enerzijds hebben we aandacht voor de talenten van scouts om hen in hun kracht te zetten. Anderzijds worden leiding en leden begeleid bij het aanpakken van hun groeipunten. Rekening houdend met ieders comfortzone bekijken we hoe we deze kunnen verruimen.
 

Leden staan centraal
Onze beweging staat ten dienste van de kinderen. Bij alle beslissingen die gemaakt worden staan de leden centraal en wordt er gekeken welke meerwaarde zij ervaren.
We willen een veilige plaats bieden waar alle leden zichzelf mogen zijn, veel plezier kunnen maken en grootser zullen worden.